Ledenbrief nummer
Lbr. 21/013

Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de rechterlijke uitspraken inzake de avondklok, het steunpakket welzijn en levensstijl, het afwegingskader demonstratievrijheid, handhaving van ‘click en collect’ winkelen, compensatie voor ouders in verband met sluiting kinderopvang, continuïteitsproblemen in de jeugdhulpverlening en voortzetting van de compensatieregeling jeugdgezondheidszorg.

Rechterlijke uitspraken en spoedwet avondklok
Op dinsdagochtend heeft de rechtbank in Den Haag bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Volgens de rechter ontbreek er een goede juridische basis. Voor de gebruikte noodbevoegdheid is te weinig onderbouwing van de noodzaak en urgentie van de maatregelen. Het kabinet heeft hoger beroep tegen die uitspraak aangetekend en intussen gevraagd om het besluit van de rechter op te schorten totdat in hoger beroep een uitspraak is gedaan. Het hof stemde daarmee in, waardoor de avondklok in ieder geval tot vrijdag overeind blijft.

Het kabinet heeft een spoedwet over de avondklok voor spoedadvies aan de Raad van State toegezonden. De wet kan vandaag nog aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Vervolgens is het aan de Tweede Kamer om te bepalen wanneer de wet wordt behandeld. De Kamer moet daarvoor terugkomen van reces. Daarna moet de Eerste Kamer zich nog over de spoedwet buigen. Dat zou morgen al kunnen. Door de spoedwet zou de avondklok toch kunnen blijven bestaan.