Geachte dames en heren,

Donderdag 26 maart debatteert u weer met het kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met dit bericht willen we u informeren over wat gemeenten doen. Het coronavirus raakt het wel en wee van iedereen: jonge en oude mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid, en allen die om hen heen staan. Het culturele en sportieve leven ligt stil, uitgaansgelegenheden zijn gesloten. Het is stil geworden in onze straten. Samen met het rijk proberen wij het leven van al deze mensen zo draaglijk mogelijk te maken en dat geldt ook voor de talloze hulpverleners die continu in touw zijn. Samen stellen we alles in het werk de verspreiding van het virus te stoppen.