Ledenbrief nummer
ECLBR/U201401241

Geachte commissies,

Op 10 juli 2014 liggen bij de commissie voor Veiligheid en Justitie voorstellen van wet van het lid Van der Steur voor inbreng van het verslag voor. Het betreft onder meer het voorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) en het voorstel tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht).