Geachte leden van de Tweede Kamer,

Naar aanleiding van de behandeling van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (TWM) in uw Kamer op 7 en 8 oktober geven wij u naar aanleiding van de Nota van Wijziging en de Nota naar aanleiding van het Verslag vanuit gemeentelijk perspectief kort nog de volgende aandachtspunten mee.