Ledenbrief nummer
Lbr. 22/007

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Daags erna stuurden we een eerste reactie (‘Nieuw kabinet maakt valse start’) aan de Tweede Kamer en op 21 december stuurden we u een ledenbrief (pdf, 434 kB) met daarin de belangrijkste zaken uit het akkoord. Eind januari heeft de minister van BZK een hoofdlijnenbrief aan de Kamer gestuurd.

In deze brief geven we een nadere duiding van de financiële gevolgen van het coalitieakkoord na het verschijnen van de Startnota. Daarnaast schetsen we onze weging van het akkoord en de koers van de gesprekken met het nieuwe kabinet, zoals besproken in ons bestuur van 27 januari jl.