Hooggeachte heer Rutte,

Al bijna twee jaar werken wij met uw kabinet samen in de beheersing van de coronacrisis. Zeker sinds deze zomer is er een gezamenlijk besef ontstaan dat dit een langdurige crisis is geworden, waarvan het einde nog niet in zicht is. In gesprekken die wij voeren met de gemeenteraad, regionale besturen, inwoners en maatschappelijke organisaties merken wij dat er, naarmate de crisis voortduurt, een zekere moedeloosheid ontstaat. Bestaande maatschappelijke problemen groeien door de coronacrisis, het huidige beleid lijkt steeds minder aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving en onze uitleg over de maat-regelen resoneert steeds minder.