Geachte dames en heren,

A.s. donderdag 20 januari debatteert u met het nieuwe kabinet over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vanuit de VNG willen we het volgende onder uw aandacht brengen.