Ledenbrief nummer
Lbr. 20/063

Het kabinet heeft in het kader van de coronacompensatie de afgelopen dagen een aantal voor gemeenten relevante besluiten genomen. In deze ledenbrief informeren wij u hierover. Een aantal van de besluiten zijn alleen nog globaal en nog niet verder uitgewerkt. Voor sommige besluiten zal er tijdens Prinsjesdag meer helderheid komen. Andere besluiten vragen uitwerking in samenwerking met gemeenten en met meerdere maatschappelijke partners.