Ledenbrief nummer

Lbr. 15/014

Via ledenbrief 14/062a van 15 oktober 2014 presenteerden we de definitieve modelverordening Wmo 2015 en het concept-modelbesluit Wmo 2015. Inmiddels hebben we enkele artikelen van de modelverordening Wmo 2015 gewijzigd. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 is inmiddels definitief, reden voor de VNG om het modelbesluit Wmo 2015 ook definitief te maken.

In deze ledenbrief leest u een toelichting op de wijzigingen in de modelverordening Wmo 2015 en het modelbesluit Wmo 2015.