24 november 2016
Ledenbrief
Lbr.16/089 CvA/LOGA 16/20
We hebben de CAR-UWO aangepast aan de nieuwe collectieve zorgverzekering. De regeling blijft hetzelfde maar de genoemde zorgverzekeraars veranderen. Nu zijn dat IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA en Menzis. De aanpassingen staan in onze ledenbrief.
16 augustus 2016
Ledenbrief
Lbr. 16/065 CvA/LOGA 16/17
Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenten in. Deze is met IZA, CZ en Menzis. De huidige collectieve zorgverzekering is met IZA en Zilveren Kruis en loopt 1 januari 2017 af. De collectieve zorgverzekering is voor (oud-)medewerkers en (voormalige) politieke ambtsdragers bij gemeentelijke organisaties, en hun...
4 november 2014
Ledenbrief
Lbr. 14/084
De premie voor de basisverzekering voor het jaar 2015 van IZA is niet goedgekeurd door VNG, IPO en UvW. IZA heeft de premie nu éénzijdig hoger vastgesteld. VNG, IPO en UvW onderhandelen elk jaar met IZA en Zilveren Kruis Achmea over de hoogte van de premies voor de collectieve ziektekostenverzekering...