22 december 2006
Overige brief
Geacht college van burgemeester en wethouders, Op 6 oktober 2006 heeft het kabinet het rapport over de evaluatie van de Winkeltijdenwet (WTW) naar de Tweede kamer (TK) gestuurd. Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken in oktober jongstleden hebben diverse fracties in de TK vragen gesteld over de...
19 juni 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/060
Samenvatting Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging zal op 1 juli 2013 in werking treden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en...
18 april 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/034
Samenvatting Wanneer het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet in werking treedt heeft dit ook gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Een substantieel aantal vrijstellingen op het verbod om op zon- en feestdagen open te zijn zal van rechtswege vervallen. Het gaat onder meer om snackbars, ijscomannen, videotheken, (bloemen)winkels bij begraafplaatsen...