Handreiking
Handreiking toepassen herstraattarieven VNG wanneer zij worden gebruikt voor NIET-TELECOM bedrijven, opgesteld door de werkgroep GPKL, maart 2019
Handreiking
De handreiking Breedband buitengebied brengt de handelingsruimte van gemeenten in beeld en schetst consequenties van mogelijke beleidskeuzes. Aan de orde komen: graafdiepte, leges, toezicht, handhaving en juridische en beleidsmatige aspecten.
27 september 2013
Ledenbrief
Lbr. 13/077
Samenvatting Bij middel van deze ledenbrief biedt de VNG haar leden de nieuwe modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen aan. Deze verordening bevat regels met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in of op de openbare gronden in de...