Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

2 november

We richten onze blik op een sterke basis van ouders en omgeving. Dit doen we om kinderen zo veilig, thuis en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Met een sterke basis kunnen we voorkomen dat kinderen onnodig in de jeugdhulp belanden. Als het echt nodig is, moeten we natuurlijk wel goede zorg kunnen bieden. Wat vraagt dit van u op uw werk en daarbuiten? Daarover gaat het op de Voor de Jeugd Dag.

12 november

Het Verwey-Jonker Instituut (VJI) volgde van 2009 tot 2018 gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, om na te gaan of dit geweld echt stopt. Maar ook om antwoord krijgen op vragen over de risico- en beschermfactoren, de rol van ouders/opvoeders en die van professionals. En vooral over wat er nodig is om het geweld voor altijd te stoppen.