30 januari

Design-stad Eindhoven huisvest een groeiende groep internationals. Wie profiteren er van deze bloeiende design economie en wie zijn de achterblijvers? Hoe bind je je als buren aan de expats next door? En welk beleid vraagt dit van de gemeente?

Aan de hand van de ‘casus’ Eindhoven verkennen we op deze tweede bijeenkomst van het programma ‘Divers & inclusief’ de kansen en schaduwkanten van de toegenomen diversiteitsdynamiek voor gemeenten met soortgelijke vraagstukken.

31 januari

Er zijn naar schatting 1,1 miljoen mensen met een LVB in Nederland. Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft het verwerken van informatie. Vaak zijn mensen daardoor minder sociaal redzaam en hebben ze moeite om mee te doen in de samenleving.

11 februari

Ieder(in) organiseert in samenwerking met Voorall en de gemeente Den Haag, een kennis- en inspiratiemiddag over digitale toegankelijkheid voor de metropoolregio Rotterdam – Den Haag.