Nieuws
Webinar gemist?

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied.

12 december

De consultatiefunctie voorziet erin dat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen consulteren (bevragen). De consultatiefunctie wordt van kracht in 2024. 

12 december