Nieuws
Webinar gemist?

Vorig jaar (16 mei 2022) kwamen professionals die betrokken zijn bij de toegang sociaal domein bij elkaar om de balans op te maken tijdens de 1e editie van de landelijke bijeenkomst Een betere toegang voor inwoners in het sociaal domein. In december 2023 vindt de 2e editie plaats in Utrecht.

11 december

Werkt u al met de digitale Instrumentengids Eva en wilt u leren hoe u deze methodisch kan inzetten? Dan biedt workshop Methodisch werken met Eva u de nodige ondersteuning en begeleiding.

11 december

Een gezonde leefstijl is een van de doelen in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Een van de hier bijhorende acties is het inrichten van de Ketenaanpak Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen. Onlangs verscheen hierover een handreiking.

11 december

Een datavoorziening is nooit af. Ook het afgelopen half jaar zijn er weer veranderingen doorgevoerd in DEGO en het Wijkpaspoort. In de winterupdate laten we zien wat er veranderd is en is er gelegenheid om vragen en wensen in te brengen. 

11 december

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied.

12 december

Kom naar de sessie 'Hulp bij implementatie Dennis & Eva' voor praktische ondersteuning bij de implementatie van instrumentengids Dennis, Eva en Eva.RMT.

12 december

Heeft u vragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK)? Stel ze tijdens een van onze online vragenuurtjes.

12 december

Doel van dit webinar is om te inspireren en informeren over de vele mogelijkheden om samen met andere partijen in uw omgeving rijden onder invloed aan te pakken. Aanleiding is de handreiking voor gemeenten 'Integrale aanpak van rijden onder invloed', die het Kennisnetwerk SPV binnenkort uitbrengt.

12 december

De consultatiefunctie voorziet erin dat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen consulteren (bevragen). De consultatiefunctie wordt van kracht in 2024. 

12 december

Dit webinar wil de koppeling van de Social Development Goals (SDG’s) en inclusie inspirerend, uitnodigend en stimulerend uitdragen door middel van duidelijke informatie, goede voorbeelden en inspirerende sprekers, zodat de kijkers daarna met deze info en tips aan de slag kunnen.

12 december