Webinar gemist?
7 februari

We organiseren maandelijks een online (be)spreekuur voor iedereen die deelneemt of wil deelnemen aan Dennis, Eva of Eva.RMT. De VNG geeft zonodig een update over de laatste ontwikkelingen. Gemeenten, arbeidsmarktregio's en regionale mobiliteitsteams stellen hun vragen aan elkaar en de VNG.

7 februari

Tijdens deze fysieke bijeenkomst gaan we in op het interbestuurlijk programma Versterking van het VTH-stelsel, dat halverwege 2022 is gestart. Doel van het IBP is bijdragen aan een schonere, veiligere en gezondere leefomgeving en het voorkomen van milieuschade in plaats van achteraf te herstellen.  

7 februari

Hoe borgt u valpreventie in gemeentelijk beleid en hoe werkt u domeinoverstijgend samen? Van welke geleerde lessen kunt u profiteren bij de vormgeving van de ketenaanpak valpreventie in uw gemeente? Dat hoort u in dit webinar van VeiligheidNL en het RIVM.

7 februari

De Quick Scan Lokale Democratie biedt gemeenten een toegankelijke manier om inzicht te verkrijgen in de stand van hun lokale democratie. Tijdens deze inspiratiesessie wisselen met de scan gestarte en in het instrument geïnteresseerde gemeenten kennis en ervaringen met elkaar uit.

9 februari

Goed bedoeld, goed gepland en toch een andere uitkomst dan gehoopt. In zo'n geval kun je spreken van een 'briljante mislukking'. Het Risico Platform Overheden houdt een bijeenkomst met Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht.

9 februari

Digitalisering is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Regelmatig zijn er dan ook nieuwe Europese voorstellen voor wet- en regelgeving. In deze bijeenkomst gaat Kenniscentrum Europa Decentraal dieper in op het thema digitalisering met onder meer een interactieve tijdlijn en panelgesprek.

10 februari

U bent lid van de werkgeverscommissie en in uw gemeente staat een vacature open voor een nieuwe griffier. Hoe zorgt u voor een goede functieomschrijving? Hoe verloopt het selectieproces? Welke keuzes moeten er gemaakt worden bij het aanstellen van een griffier?