Logo CFC

De missie van het internationale netwerk Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief en positief jeugdbeleid. Hoe ga je als gemeente slim om met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je de jeugd aan je weet te binden?

Child Friendly Cities NL is een beweging voor gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties, netwerkpartners, burgers en andere geïnteresseerden die met en voor de jeugd werken. Child Friendly Cities roept op tot een transformatie naar Positief Jeugdbeleid.

Gemeenten werken met allerlei partijen samen aan een gezond leef- en opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren. Desondanks sluiten de voorzieningen niet altijd goed aan op de behoeften van álle kinderen en jongeren; er zijn onvoldoende mogelijkheden voor ontplooiing, of de stad biedt jeugdigen te weinig veiligheid en geborgenheid om gezond op te groeien. Een groot aantal gemeenten zet zich actief in voor een kind- en gezinsvriendelijk(e) dorp of stad. Door ervaringen uit te wisselen komen we samen verder. Child Friendly Cities verbindt, faciliteert en organiseert inspirerende en verrassende werkbezoeken en themabijeenkomsten en stimuleert daarmee de dialoog over positief jeugdbeleid.

Samenvatting CFC-werkplan 2021

Het netwerk Child Friendly Cities (CFC) is gestart met het toewerken naar die kindvriendelijke omgeving waarin een veelbelovende jeugd opgroeit. Met de beweging 'Van preventie naar potentie’ dagen we organisaties en individuen uit alle hoeken van de samenleving uit om zich ook op deze ambitie te richten en in actie te komen of dat wat je al doet onder onze vlag scharen. Voor 2021 heeft het CFC-netwerk 4 doelen gesteld, deze worden toegelicht in de samenvatting van het werkplan 2021.

 

Doe mee

Wat als we Nederland zó gezond, inclusief en veilig maken voor kinderen en jongeren, dat ze alle kansen krijgen die we ze gunnen? Reflecteer, draag bij, en doe mee met de beweging van preventie naar potentie.

Want…

 • wat als we altijd eerst kijken naar wat iemand kan?
 • wat als iedereen kijkt naar de individuele potentie van een baby, peuter, kind of jongere?
 • wat als we meer in kansen denken en daar ook naar handelen?
 • wat als opgroeien van ons allemaal is?
 • wat als we bij ons handelen uitgaan van wat je zelf zou willen voor een kind dat dichtbij je staat?
   

   

 • Doe mee
 • Lees meer over de beweging 'Van Preventie naar potentie'

Van preventie naar potentie

Het netwerk CFC start een beweging om Nederland zó inclusief, gezond en veilig te maken voor kinderen en jongeren, dat ze alle kansen krijgen die we ze gunnen. Hier dragen we aan bij door het organiseren van webinars, maar ook met de ontwikkeling van tools, zoals een barometer voor een kindvriendelijke gemeente: aan de hand van bouwstenen per thema ziet u waar uw gemeente zich nog meer in kan ontwikkelen.

Subsidieregelingen jeugdorganisaties

Naar aanleiding van het COVID-19 heft een aantal gemeenten subsidieregelingen opgezet voor (vrijwillige) jeugdorganisaties:

Nieuwsbrief en contact

Meld u nu aan voor de CFC-nieuwsbrief en ontvang de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets delen? Mail dan naar Child Friendly Cities via cfc@vng.nl

'Nu ik groot ben'

Gert Vos

In 2019 hebben achttien jeugdwethouders deelgenomen aan het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Hun ervaringen zijn gebundeld in de publicatie 'Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren'.

Vraag je altijd af: “Hoe wil je dat een kind opgroeit?

Gert Vos is sinds 2014 namens de ChristenUnie wethouder in Hoogeveen. Daar richt hij zich op ‘kansen’ en ‘talenten ontwikkelen’. Sinds 2019 is Gert het boegbeeld van de Nederlandse tak van Child Friendly Cities. De grootste opgave is kijken hoe je wilt dat een kind opgroeit. Dus niet wat heeft dit kind? Maar wat heeft dit kind nodig? Hoe krijgt een kind alle kansen en kan het zijn talenten ontwikkelen?

Vlaamse inspiratie

Kindvriendelijk beleid pluk je niet zo maar uit de lucht. Het is gebaseerd op brede en diepgaande analyses. Om een accuraat beeld te vormen van de ‘staat van kindvriendelijkheid’ van de stad of gemeente, is goed datamateriaal nodig. Daarvoor genereer je zelf het nodige materiaal (zoals bijvoorbeeld met een lokale buurt- of wijkmonitor), maar kan je uiteraard ook beroep doen op bestaande (CBS-)data. Met deze Vlaamse Handleiding om datamateriaal te verzamelen helpen we u een stukje op weg:

Meer weten over het Vlaamse label kindvriendelijke steden?

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over de nieuwe Nederlandse barometer kindvriendelijke steden. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Meld u dan aan bij het CFC-netwerk:

Achtergrond CFC

Het internationale netwerk Child Friendly Cities is sinds 2003 in Nederland actief als een beweging voor gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de jeugd werken, netwerkpartners binnen het lokale beleid, en andere geïnteresseerden.