De missie van het internationale netwerk Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid. Hoe ga je als gemeente slim om met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je de jeugd aan je weet te binden?

Om dit voor elkaar te krijgen biedt de VNG samen met het Rijk en andere organisaties activiteiten aan gemeenten via het netwerk Child Friendly Cities.

Child Friendly Cities NL (CFC-NL) is voor: gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de jeugd werken, netwerkpartners binnen het jeugdbeleid en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Wilt u aansluiten bij Child Friendly Cities, op de hoogte blijven van activiteiten, of meer informatie?

Neem contact op met Elbrich.Blonk@vng.nl