Zorg + Veiligheid

Er zijn hulpbehoevenden die te maken hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen: psychische klachten, verstandelijk beperkt, verslaafd e.d. Deze mensen zijn vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners.

Handelingsperspectief Zorg en Veiligheid

Handvat voor bestuurders bij het leggen van de verbinding tussen zorg en veiligheid. Het document biedt een overzicht van het speelveld waar gemeenten mee te maken hebben op het snijvlak van beide domeinen. We benoemen daarbij concrete instrumenten waarmee bestuurders sturing kunnen geven.

Interviews

Een reeks interviews met mensen die werken op het grensvlak van zorg en veiligheid. Er zijn tot nu toe acht interviews verschenen.

Discussienotitie

Met deze green paper wil de VNG het gesprek tussen alle partners op gang brengen over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid

Maandelijkse VNG-nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in de verbinding van de domeinen Zorg en Veiligheid. 

Forum verbinding Zorg en Veiligheid

Contact / Twitter