U zocht op: 'asbest' - Zoekresultaten (1 - 12 van de 69)

Onderwerpen
… Asbestdaken zijn een gezondheidsrisico. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de … asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. … Asbest brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De VNG heeft … onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de …

Verbreed aandacht ‘van asbestdaken naar asbestopgave’

Nieuws | 24 februari 2020
… Van miljoenen gebouwen van vóór 1994 valt te verwachten dat asbest wordt aangetroffen. De aanpak moet breder naar het … aanpak. Opgave voor gebouweigenaren Doordat asbest in het verleden veelvuldig is gebruikt, is het een enorme (financiële) opgave voor gebouweigenaren om asbest te verwijderen. Deze opgave wordt nog omvangrijker en …

Verordening asbestregeling

Praktijkvoorbeeld | 2018
… verboden. Dit verbod moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Eigenaren van asbestdaken zijn …

Verwijdering van asbestdaken

Praktijkvoorbeeld | 2018
… panden er zijn met asbestdaken en wat de oppervlakte aan asbest is van die daken. Bij de inventarisatie is een …

Communicatieplan Sanering Asbestdaken <35 m²

Praktijkvoorbeeld | 2019
… Zoals gezegd is asbest schadelijk en vormt het een bedreiging voor een gezonde en veilige leefomgeving. Hoe ouder een asbest dak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. … asbestdaken spoedig te verwijderen.  Het weghalen van de asbest op deze kleine daken mag onder bepaalde voorwaarden …

Start nu met sanering asbestdaken

Nieuws | 28 juni 2018
… Dat asbest een risico voor de gezondheid oplevert is algemeen … bekend, mogen we veronderstellen. Door verwering vormt asbest dat in contact staat met de buitenlucht steeds een … gebouwd voor de jaren 90 weten niet dat in hun gebouwen asbest is verwerkt. Het Rijk heeft het voornemen om in 2024 …

‘Asbest is een sluipmoordenaar’

Artikel | 28 juni 2018
… plaats vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. ‘Asbest is een sluipmoordenaar’, zegt wethouder John van den … bij stallen gaat het ook om de muren en vloerdelen waar asbest inzit. De sloop daarvan brengt enorme kosten met zich … de daken in en om de vijftien dorpskernen. … Een brand met asbest heeft de meeste impact in en rond de kernen … …

Asbest

Artikel | 19 september 2012
Asbest – kosten onderzoek en sanering Wat is asbest? Asbest is een natuurlijk mineraal. Zolang asbest in gebonden …

Zoekresultaten uit VNG Fora

Veel onderwerpen worden ook besproken op VNG Fora. Word lid van VNG Fora.