VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 67)

 • Position paper: VNG reactie op wetsvoorstel Jeugdwet

  Nieuws | 04-09-2013

  regelen in de Jeugdwet. Na bestudering van het wetsvoorstel gaat de VNG in het position paper in op de volgende onderwerpen: De stelselwijziging

 • Prima overleg met staatssecretarissen over transitie jeugdzorg

  Nieuws | 04-02-2013

  bij de Tweede Kamer ligt, wordt hij openbaar.   Wetsvoorstel Jeugdwet Aan de door de gemeenten gewenste beleidsruimte lijkt men tegemoet te komen

 • Impressie Rondetafelgesprek in Tweede Kamer over nieuwe Jeugdwet

  Nieuws | 17-09-2013

  verantwoordelijkheid bij gemeenten, inclusief Jeugd-GGZ. Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederland pleitte voor een landelijk driejarig overgangsregime. Zij

 • VNG blij met Jeugdwet: jeugdzorg naar gemeenten

  Nieuws | 18-10-2013

  januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Tweede Kamer stemde gisteren in ruime meerderheid vóór het wetsvoorstel dat deze decentralisatie

 • Algemene Rekenkamer: CJG volop in ontwikkeling

  Nieuws | 15-06-2012

  Rekenkamer. De staatssecretaris van VWS wil in het wetsvoorstel dat elke gemeente zorg en ondersteuning moet aanbieden op een herkenbare en laagdrempelige

 • Factsheet: AMHK in de concept Jeugdwet

  Nieuws | 10-01-2014

  factsheet_amhk_ro_12-2013.pdf

  kring jegens volwassenen. Het AMHK wordt via het wetsvoorstel voor de Jeugdwet opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zie artikel

 • Handreiking Kwaliteitseisen en Veldnormen Jeugd

  Publicatie | 01-01-2014

  Kwaliteitseisen_Veldnormen.pdf

  gesteld aan de daarbij te gebruiken software. Wetsvoorstel Professionalisering in de Jeugdzorg (aangenomen door Tweede en Eerste Kamer, ligt

 • Parlementaire behandeling jeugdwet

  Brief | 03-10-2013

  20131003_brief-parlement_parlementaire-behandeling-jeugdwet.pdf

  in gevaar is. 2. Durf te differentiëren in kwaliteitseisen In het wetsvoorstel wordt de term ‘jeugdhulp’ gebruikt, naast enerzijds ‘preventie’

 • Factsheet wettelijke eisen AMHK

  Publicatie | 01-01-2014

  Factsheet_AMHK_RO_12-2013.pdf

  kring jegens volwassenen. Het AMHK wordt via het wetsvoorstel voor de Jeugdwet opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, zie artikel

 • Handreiking Kwaliteitskader Beschermd Wonen

  Publicatie | 01-01-2014

  201410-handreiking-kwaliteitskader-beschermd-wonen.pdf

  2.1 De voorziening voor beschermd wonen 8 2.2 Kwaliteitseisen gesteld aan aanbieders 9 3. Beschermd wonen in de Wmo 2015 11 3.1 Overgang naar