VNG Zoeken

Zoekresultaten (1-10 van de 89)

 • Nieuwe vakantiewetgeving niet van toepassing op ambtenaren

  Nieuws | 28-10-2011

  CAR-UWO met inachtneming van de handreiking 'Vakantie tijdens ziekte'  van maart 2011. Meer informatie Handreiking Vakantie tijdens ziekte (maart

 • Opbouw en opname vakantiedagen bij ziekte wijzigt voor sw’ers

  Nieuws | 15-11-2011

  De regels rondom het verjaren van vakantiedagen en het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte veranderen per 1 januari 2012 in het Burgerlijk

 • Opbouw en opname vakantiedagen bij ziekte wijzigt voor sw’ers

  Nieuws | 15-11-2011

  De regels rondom het verjaren van vakantiedagen en het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte veranderen per 1 januari 2012 in het Burgerlijk

 • Aangescherpte versie handreiking Vakantie tijdens ziekte

  Nieuws | 21-03-2011

  College voor Arbeidszaken heeft de handreiking Vakantie tijdens ziekte aangescherpt. In de nieuwe versie zijn meer en andere voorbeelden toegevoegd

 • Onderhandelingen nieuwe vakantieregeling in CAR-UWO verlopen stroef

  Nieuws | 04-09-2012

  Voorlopig blijft toepassing van de handreiking Vakantie tijdens ziekte het advies van het CvA. Handreiking Vakantie tijdens ziekte (maart 2011)

 • Wetsvoorstel normalisering in Tweede Kamer aangenomen

  Nieuws | 04-02-2014

  onderwerpen die nu in het BW worden geregeld – zoals vakantie tijdens ziekte en vakantieverlof -  niet meer in de eigen rechtspositieregeling te worden

 • Gemeentesecretaris geeft workshop Basebox op VNG 2-daagse Arbeidszaken

  Nieuws | 23-02-2012

  gevolgen voor de afdeling P&O (extra sessie) Vakantie tijdens ziekte De raad en goed werkgeverschap Doelgroep Het CvA nodigt vooral bestuurders

 • Sociale partners zetten eerste stappen naar nieuwe Cao Gemeenten

  Nieuws | 05-04-2013

  medewerkers ook tijdens ziekte verlof opbouwen en kunnen opnemen en dat niet opgenomen verlof na een bepaalde termijn vervalt. Ook wil het CvA in deze

 • Wat gebeurt er als een medewerker gezond met vakantie gaat en op vakantie ziek wordt?

  Vraag en antwoord

  medewerker tijdens ziekte zelf beslist om op vakantie te gaan (zo nodig met instemming van de bedrijfsarts).

 • Factsheet regels voor het ziekmelden van langdurig zieke werknemers

  Publicatie | 01-01-2011

  Inkomen;2008 (pdf) Handreiking loondoorbetaling bij ziekte CvA; 2008(pdf) Handreiking vakantie tijdens ziekten CvA, maart 2011 Handreiking re-integratieplan