Zoekresultaten (25 - 36 van de 13329)

De parkeerbelastingen hebben een regulerend karakter. Parkeerbelastingen reguleren het parkeergedrag van bewoners of bezoekers van een gemeente.

Op onderstaande pagina vindt u informatie over overige belastingen, zoals rioolheffing en toeristenbelasting. 

Met een gemeentelijk belastinggebied kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

De overlast door de eikenprocessierups is dit jaar explosief gestegen. In vrijwel alle gemeenten ondervinden inwoners overlast van de brandharen van de rups. Het grote aantal rupsen in combinatie met veel wind leidt dit jaar tot een grotere verspreiding van de haren, en daardoor tot meer gezondheidsklachten. De gevolgen van de eikenprocessierups worden in toenemende mate een volksgezondheidprobleem.

Het invoeren van de Omgevingswet raakt niet alleen veel plekken binnen de gemeentelijke organisatie, maar heeft ook financiële consequenties. Consequenties die in kaart gebracht moeten worden, zodat uw organisatie ook financieel klaar is voor invoering van de Omgevingswet.

Over het gemeentelijk uitvoeringsbudget en andere financiële aspecten van de Wmo.

De Wmo 2015 en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in de aard en omvang van fouten en fraude in Wmo2015 en Jeugdwet en om een aanpak in de gemeenten van fraudepreventie en handhaving. 

De Wet Geluidhinder geeft gemeenten de mogelijkheid om lokaal geluidbeleid op te stellen. 

VNG Internationaal behartigt op internationaal niveau de belangen van (Nederlandse) gemeenten en stimuleert internationale kennisuitwisseling. 

Kan een wethouder ook raadslid zijn? Wie stelt een verordening vast? De Gemeentewet is de 'juridische kapstok', die op deze vragen antwoord geeft. De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie. 

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in gezondheidsbeleid. Hun integrale preventieve aanpak willen zij de komende jaren voortzetten.