Zoekresultaten (157 - 168 van de 15630)

Onderwerpen
Gemeenten kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken. De Tozo is ingesteld per 1 maart 2020 en loopt op 1 juni af.  Verlenging Tozo t/m 30 september Het kabinet heeft op 28 mei bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met een extra maand wordt verlengd tot en met 30 september. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden. De formulieren in de toolkit Tozo na 1 juni zijn hierop aangepast. Toolkit Tozo Ter ondersteuning heeft het ministerie van SZW een toolkit samengesteld met daarin modelbrieven en -beschikkingen, modelaanvraagformulieren en een instructiehandreiking. Hieronder vindt u alle FAQ’s over de Tozo-regeling voor de gehele periode.   Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden aangevraagd van 1 maart tot 1 juni 2020            Ga naar de toolkit voor de regeling die kan worden aangevraagd van 1 juni 2020 t/m 30 september 2020 Handreiking oneigenlijk gebruik Tozo Op de pagina Oneigenlijk gebruik Tozo leest u meer over deze handreiking waarin staat aangegeven welke onderdelen in de Tozo-regeling oneigenlijk gebruik tegengaan en hoe gemeenten een aanvullende controle kunnen uitvoeren.

Onderwerpen
Risicomanagement wordt in gemeenten snel een volwassen tak van sport. Steeds minder vaak is het ‘iets wat je erbij doet’. Het is essentieel om risico’s systematisch in kaart te brengen, te wegen en waar nodig dekken. Wij ondersteunen gemeenten met kennis, diensten en producten. Ook door de kennis en ervaring van alle gemeenten te bundelen.

Onderwerpen
Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? Hoe groot is dan de schade? Kunt u iets doen om een risico voor te zijn? Of kunt u het risico accepteren? Gemeenten kunnen bij de VNG terecht voor onder meer een analyse van de verzekeringsportefeuille, advies over de aanbesteding van verzekeringsproducten en kennis over verzekeringen.

Onderwerpen
Risico’s vóór zijn, dat is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid van de gemeente als geheel. Hoe kunt u inspelen op de onzekerheden van de toekomst? Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals epidemieën, rellen of cyberaanvallen. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit vraagt om innovatie, denken buiten de kaders. De VNG stimuleert resilience en het denken over dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

Onderwerpen
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces. Door nu al proefprojecten te starten kunnen gemeenten nuttige ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving. Lees meer

Onderwerpen
Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk. 

Onderwerpen
Pagina over Wmo-voorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen, vervoer, pgb e.d. en informatie over afbakening met onder andere de Wlz.

Onderwerpen
'Elke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben.' Deze afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

Onderwerpen
Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staat. Lees verder

Onderwerpen
Over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning. Met informatie over nog lopende en recent afgeronde programma’s.

Onderwerpen
Gemeenten willen kennis en onderzoek in het sociaal domein maximaal benutten. Dat vraagt om kennisontwikkeling en -verspreiding: bottom-up, via lokale en regionale transformatiewerkplaatsen en kennisnetwerken.