Zoekresultaten (193 - 204 van de 14985)

Onderwerpen
De VNG is aan het inventariseren hoe zij gemeenten het beste kan ondersteunen en op welke beleidsterreinen dat het meest urgent is. Daarnaast is de VNG in gesprek over de financiële compensatie voor de uitvoering van de coronamaatregelen door gemeenten. Op deze pagina leest u alle informatie hierover. 

Gemeenten en lokale vernieuwing

Artikel | 10 september 2012

Herziening omgevingsrecht - stand van zaken

Artikel | 10 september 2012

Overzicht onderhandelingen cao Wsw

Artikel | 10 september 2012

Europese lobbydossiers VNG

Artikel | 10 september 2012

Inwoners en bedrijven

Artikel | 10 september 2012

Modernisering GBA

Artikel | 10 september 2012

Bibliotheekwerk

Artikel | 10 september 2012

Wegenverkeerswet

Artikel | 10 september 2012

Hervorming ambtenarenstatus

Artikel | 10 september 2012