Zoekresultaten (61 - 72 van de 15499)

Onderwerpen
In dit dossier staat alle informatie over het collectieve zorgverzekeringscontract. Op deze pagina lichten wij dit contract toe, treft u veelgestelde vragen aan en houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws over dit onderwerp.

Onderwerpen
Heffing gaat over de regels die gelden bij de totstandkoming van belastingaanslagen.

Onderwerpen
Met een gemeentelijk belastinggebied kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

Onderwerpen
Veel brandweer- en ambulancemedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Het afschaffen van het FLO was om meerdere redenen noodzakelijk. Het afgelopen decennium zijn er diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest die ertoe leidden dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder zouden worden. Dit heeft geleid tot gesprekken over herziening van het FLO-overgangsrecht. In 2016 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor Brandweermedewerkers.

Onderwerpen
Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen voor gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Onderwerpen
In dit dossier vindt u beleidsinhoudelijke informatie over een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden.

Onderwerpen
In deze portal vindt u informatie over diverse onderwerpen uit het overheidsprivaatrecht die relevant zijn voor de gemeentelijke praktijk.

Onderwerpen
Gemeenten staan voor flinke opgaven. Wat zijn de achtergronden? Wat valt er te kiezen voor de gemeenteraad? Raak snel ingelezen in de belangrijkste ontwikkelingen met de VNG Raadgevers!

Onderwerpen
Informatie en advies over de regels, openbare orde en veiligheid rond de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk.

Onderwerpen