Zoekresultaten (181 - 192 van de 15551)

Onderwerpen
Risicomanagement wordt in gemeenten snel een volwassen tak van sport. Steeds minder vaak is het ‘iets wat je erbij doet’. Het is essentieel om risico’s systematisch in kaart te brengen, te wegen en waar nodig dekken. Wij ondersteunen gemeenten met kennis, diensten en producten. Ook door de kennis en ervaring van alle gemeenten te bundelen.

Onderwerpen
Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? Hoe groot is dan de schade? Kunt u iets doen om een risico voor te zijn? Of kunt u het risico accepteren? Gemeenten kunnen bij de VNG terecht voor onder meer een analyse van de verzekeringsportefeuille, advies over de aanbesteding van verzekeringsproducten en kennis over verzekeringen.

Onderwerpen
Risico’s vóór zijn, dat is het idee van resilience. Het gaat om de weerbaarheid van de gemeente als geheel. Hoe kunt u inspelen op de onzekerheden van de toekomst? Bij weerbaarheid en veerkracht gaat het niet alleen om het bedwingen van crises zoals epidemieën, rellen of cyberaanvallen. Het gaat ook over inspelen op geleidelijke veranderingen, zoals werkloosheid en klimaatverandering. Dit vraagt om innovatie, denken buiten de kaders. De VNG stimuleert resilience en het denken over dit vraagstuk, door kennis en best practices uit te wisselen.

Onderwerpen
Het kabinet gaat voorzichtig en stapsgewijs ruimte geven. Branches en sectoren zijn bezig met het opstellen van handreikingen en protocollen om deze ruimte op een verantwoorde wijze in te richten. Op deze pagina vindt u hiervan een overzicht.

Onderwerpen
De VNG is aan het inventariseren hoe zij gemeenten het beste kan ondersteunen en op welke beleidsterreinen dat het meest urgent is. Daarnaast is de VNG in gesprek over de financiële compensatie voor de uitvoering van de coronamaatregelen door gemeenten. Op deze pagina leest u alle informatie hierover. 

Onderwerpen
Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Onderwerpen
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en introduceert de onafhankelijke kwaliteitsborger. Door de Wkb verandert de rol van gemeenten tijdens het bouwproces. Door nu al proefprojecten te starten kunnen gemeenten nuttige ervaring opdoen met de nieuwe wetgeving. Lees meer

Onderwerpen
Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk. 

Onderwerpen
Pagina over Wmo-voorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen, vervoer, pgb e.d. en informatie over afbakening met onder andere de Wlz.

Onderwerpen
'Elke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben.' Deze afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

Onderwerpen
Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Gemeenten en ketenpartners werken hard aan een domeinoverschrijdende, integrale en goed functionerende aanpak, waarbij de persoon en zijn/haar omgeving centraal staat. Lees verder

Onderwerpen
Over transformatie rond/vanuit de maatschappelijke ondersteuning. Met informatie over nog lopende en recent afgeronde programma’s.