Winterswijk

Winterswijk wil het verschil tussen arbeidsmatige dagbesteding en werk onder beschutte omstandigheden overbruggen door één aanbod te creëren, in een algemene lokale voorziening.

In februari 2018 zijn de plannen gepresenteerd aan de fractiespecialisten van de gemeenteraad.

Inzichten tijdens de Village Deal

De gemeente wil het aanbod stapje voor stapje opbouwen en heeft nu eerst besloten om voor VSO-Pro-jongeren doorlopende leerlijnen te ontwikkelen in de algemene voorziening, waarbij het onderscheid tussen dagbesteding en beschut werk vervaagt.

Dat voor deze groep jongeren de huidige arrangementen niet voldoen, wordt breed herkend door de Winterswijkse stakeholders, zoals de SDOA, Stichting beschut werk en de VSO-Pro-scholen.  De eerste gesprekken zijn achter de rug en de eerste ideeën over wat nodig is om op een andere wijze deze groep perspectief te bieden, zijn uitgewisseld. De volgende stap is een lokale werksessie in maart met alle betrokkenen om het idee verder te ontwikkelen en over te schakelen naar actie.

In de pilot zoekt de gemeente aansluiting bij een andere ontwikkeling, namelijk de totstandkoming van de Winterswijkse Uitdaging Huis (WUH). Vanuit de WUH werken diverse vrijwilligersorganisaties. De WUH biedt een laagdrempelige (inloop)voorziening voor Winterswijkers. De setting van de WUH biedt mogelijkheden om de leerlijnen te ontwikkelen.