Wijdemeren

Anders durven, denken en doen
Het doel van de Village Deal van Wijdemeren is de inzet van een maatwerkbudget door professionals om ergere problemen bij cliënten te voorkomen. Dit vergt anders denken en doen, zowel bij de gemeente als bij professionals. De gemeente wil samen met de partners de inzet van het maatwerkbudget vormgeven.

Inzichten tijdens de Village Deal

Maatwerk betreft niet de grote groep waarvoor het huidige beleid nu al werkt. Het gaat om de kleine groep die nog minder goed geholpen is en problemen ondervindt als gevolg van het beleid: de mensen bij wie de (algemene) wet- en regelgeving niet aansluit op de behoeften.

Op bestuurlijk niveau is breed draagvlak voor de visie. 'Anders durven, denken en doen' is het devies.

Dankzij de Village Deal is een goede band opgebouwd met de partners, met als resultaat dat zij de noodzaak delen tot anders denken in het sociaal domein.