Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV
Kamerstuknummer
35401
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Op 28 januari 2020 is een ministeriële regeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. In deze regeling is bepaald dat het novel coronavirus (2019-nCoV) behoort tot groep A van de Wpg. Hiermee ontstaat de wettelijke meldingsplicht voor deze infectieziekte. Indien een in Nederland werkzame arts bij een door hem onderzocht persoon novel coronavirus (2019-nCoV) vermoedt of vaststelt, moet hij dit meteen melden. Ook is hiermee de bevoegdheid geactiveerd om geïnfecteerde (of vermoedelijk geïnfecteerde) personen te isoleren. Dit wetsvoorstel houdt in dat deze ministeriële regeling in de Wpg wordt opgenomen.

Aangenomen op 6 juli 2021 door de Tweede Kamer en op 21 februari 2022 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding