Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen (Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops)
Kamerstuknummer
34165

Inhoud:
Het wetsvoorstel voorziet in twee aanpassingen van de Opiumwet waarmee wordt beoogd de bij het Nederlandse softdrugsbeleid betrokken belangen van de volksgezondheid, de openbare orde, de algemene veiligheid van personen en goederen en de rechtszekerheid, beter te waarborgen.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 21 februari 2017. De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 30 mei 2017 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht. De behandeling is door de initiatiefnemer bij brief van 15 november 2017 (EK, C) aangehouden. Op 12 juli 2018 is het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeshopketen (34.997) ingediend bij de Tweede Kamer. Het Tweede Kamerlid Bergkamp heeft bij brief van 23 september 2016 laten weten dat zij de verdediging van dit wetsvoorstel alleen zal voortzetten

Beoogde datum inwerkingtreding:
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.