Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten
Kamerstuknummer
34588

Inhoud
Het wetsvoorstel biedt de inlichtingen- en veiligheidsdiensten diverse (bijzondere) bevoegdheden die kunnen raken aan de persoonlijke levenssfeer van burgers. Het vernieuwde stelsel inzake onderzoek van communicatie breidt de informatie- en medewerkingsverplichtingen voor de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten uit tot alle aanbieders van communicatiediensten.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 14 februari 2017.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.