Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds)
Kamerstuknummer
35426

Inhoud
Dit wetvoorstel strekt ertoe het Infrastructuurfonds om te vormen tot een Mobiliteitsfonds en daartoe de Wet Infrastructuurfonds te vervangen door de Wet Mobiliteitsfonds.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt op een bij KB te bepalen tijdstip.