Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zodat een groep van een miljoen burgers die weer toeslagschulden moet gaan terugbetalen dit kan doen zonder dat invorderingsrente wordt berekend.
Kamerstuknummer
36103

Inhoud
Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zodat een groep van een miljoen burgers die weer toeslagschulden moet gaan terugbetalen dit kan doen zonder dat invorderingsrente wordt berekend.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2022, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2022.

Inwerkingtreding