Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen)
Kamerstuknummer
35957

Inhoud
Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire

  • aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget;
  • kinderen van gedupeerde ouders, en
  • voormalige partners van gedupeerde ouders.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Inwerkingtreding