Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Kamerstuknummer

35546

Inhoud

Dit voorstel wijzigt een aantal wetten waarin bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben de zuiverheid in de persoonlijke en bestuurlijke verhoudingen in het decentraal bestuur te waarborgen. Met dit voorstel worden die waarborgen op onderdelen aangevuld waarmee het voorstel ertoe strekt de integriteit in het decentraal bestuur te bevorderen en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen verder te ondersteunen.

Aangenomen op 19 april 2022 door de Tweede Kamer en aangenomen op 11 oktober 2022  door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

De Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met uitzondering van artikel I, onderdelen B, C, D, H, J, M, N, O, P, Q, R en S, artikel II, onderdelen B, C, D, H, J, M, N, O, P, Q, R en T, artikel III, onderdelen B, C, F en G, artikel IV, onderdelen A, B, C, F, H, I, J, K, L, M en N en artikel Vb die in werking treden met ingang van 1 april 2023.

Lees meer: Tweede Kamer stemt in met 'integriteitswet'

Inwerkingtreding