Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan
Kamerstuknummer
34520

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. De initiatiefwet sluit aan bij de kabinetsvisie en legt de verantwoordelijkheid neer op het niveau waar het hoort te liggen. Betrokkenen uit de krimpregio’s willen graag aan de slag om oplossingen te vinden die nu niet mogelijk zijn vanwege de knellende wet- en regelgeving op het gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer.  Met dit wetsvoorstel zijn de gemeenten in de krimpregio’s aan zet.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.