Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Kamerstuknummer
35542
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
In deze vierde Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2020 wordt de begroting voor het jaar 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de aanvullende maatregelen die genomen zijn ten aanzien van het coronavirus

Aangenomen op 29 september 2020 door de Tweede Kamer en op 10 november 2020 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding