Verzamelwet pensioenen 2019

Fase: 
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel: 
Verzamelwet pensioenen 2019
Kamerstuknummer: 
35015

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van pensioenen en is bedoeld om de pensioenwetgeving te verbeteren. Het gaat om wijzigingen bij de volgende onderwerpen:
1. De afkooptermijn bij de waardeoverdracht van een klein pensioen. 
2. Gegevenslevering van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Stichting Pensioenregister (SPR).
3. Het overbruggingspensioen in verband met de verhoging van de AOW-leeftijd. 
4. Versterken van de medezeggenschap bij kleine ondernemingen. 
5. Premiebetaling door de werkgever aan de pensioenuitvoerder op basis van actuele loonsomgegevens.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.