Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen
Kamerstuknummer
35366

Inhoud
Dit voorstel voegt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheden toe om te komen tot een verbod op radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Hiermee wil de regering radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde, stevig aanpakken.

Aangenomen op 13 oktober 2020 door de Tweede Kamer.De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 2 maart 2021 het eindverslag uitgebracht. De plenaire behandeling vindt gezamenlijk plaats met wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties (35 079). De plenaire behandeling vindt plaats op 1 juni 2021.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.