Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)
Kamerstuknummer
35932
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
In de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt bepaald dat bedragen van de heffingsverminderingen ieder kwartaal kunnen worden gewijzigd indien onvoldoende evenwicht bestaat of komt te bestaan tussen de heffingsverminderingen en het daarvoor in de rijksbegroting opgenomen bedrag. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat de wijzigingen van bedragen iedere maand mogelijk wordt. In verband met de rechtszekerheid voor de aanvragers wordt een aanpassing van de bedragen heffingsvermindering nog wel steeds meer dan een maand van tevoren aangekondigd.

Aangenomen op 11 november 2021 door de Tweede Kamer en op 21 december 2021 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding