Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod
Kamerstuknummer
35321

Inhoud
Het huidige rookverbod is alleen van toepassing op het roken van tabaksproducten. De afgelopen jaren is er een aantal nieuwe tabaksproducten op de markt gekomen die niet gerookt worden. Ook komen er steeds meer dampwaren op de markt, zoals de e-sigaret, die niet onder de definitie van tabaksproducten vallen. Om tot een rook- en tabakvrije omgeving te kunnen komen is besloten om alle tabaksproducten onder het rookverbod te plaatsen. Met deze wetswijziging wordt de definitie van ‘rookverbod’ uitgebreid met: - het verbod tabaksproducten, anders dan door roken te consumeren; en - het verbod nicotinehoudende damp of niet-nicotinehoudende damp van e-sigaretten of e-sigaretten zonder nicotine te consumeren.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.