Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tij
Kamerstuknummer
35431

Inhoud
Het kabinet heeft daarom met brancheorganisaties van verhuurders, te weten Aedes (woningcorporaties), IVBN (institutionele beleggers), Vastgoed Belang (particuliere verhuurders) en Kences (studentenhuisvesters), afgesproken dat verhuurders binnen hun mogelijkheden zoeken naar maatwerkoplossingen voor huurders die in de coronacrisis in de betalingsproblemen zijn gekomen en dat huisuitzettingen zoveel mogelijk worden voorkomen.Indien er sprake is van criminele activiteiten of extreme woonoverlast kan nog wel over worden gegaan tot huisuitzetting.

Datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2020, met uitzondering van artikel 6, eerste lid. 2. Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2020.

Bij staatsblad 2020/203 is besloten de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen tot 1 november 2020.

Inwerkingtreding