Formele titel
Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)
Kamerstuknummer
35333

Inhoud
Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard. Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek zoeken.

Het voorstel is op 5 december 2019 verworpen door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met de ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad en vervalt een half jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.