Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)
Kamerstuknummer
35223
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
In het Principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel heeft het kabinet met de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel wordt verhoogd en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Dit wetsvoorstel regelt de uitwerking van deze afspraak. Ook zijn in dit wetsvoorstel de dekkingsmaatregelen opgenomen die het kabinet neemt om het verschuiven van de AOW-leeftijd te kunnen financieren.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 20 juni 2019 en op 2 juli 2019 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum Inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.
  2. In afwijking van het eerste lid:
    • a. treedt artikel II, onderdelen A en D, in werking met ingang van 1 januari 2022;
    • b. treedt artikel II, onderdelen B en E, in werking met ingang van 1 januari 2023;
    • c. treden artikel II, onderdelen C en F, en artikel V, onderdelen A, E, F, G, H, I, J, K en L, in werking met ingang van 1 januari 2024.
Inwerkingtreding