Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Spoedwet aanpak stikstof
Kamerstuknummer
35347
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Het voorstel bevat instrumenten om op korte termijn de aanpak van stikstof mogelijk te maken. Het doel is daarmee de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken. De instrumenten zijn: in de Wet Natuurbescherming de mogelijkheid op te nemen om een drempelwaarde in te stellen of een stikstofregistratiesysteem; in de Wet Dieren een grondslag op te nemen voor regels om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor terug te dringen; en te voorzien in versnelde procedures op grond van de Crisis- en herstelwet voor besluiten die noodzakelijk zijn voor bescherming, verbetering en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden.

Aangenomen op 5 december 2019 door de Tweede Kamer en op 17 december door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding