Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Splitsing van de gemeente Haaren
Kamerstuknummer
35345

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is door de gemeente Haaren zelf genomen. Met ‘splitsing’ wordt bedoeld dat de op te heffen gemeente Haaren in vier delen uiteen gaat die worden samengevoegd met de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inwerkingtreding