Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wet van 8 juli 2020, houdende splitsing van de gemeente Haaren
Kamerstuknummer
35345

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is door de gemeente Haaren zelf genomen. Met ‘splitsing’ wordt bedoeld dat de op te heffen gemeente Haaren in vier delen uiteen gaat die worden samengevoegd met de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Aangenomen op 22 april 2020 door de Tweede Kamer en op 7 juli 2020 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inwerkingtreding