Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden
Kamerstuknummer
35619

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden, gelegen in de provincie Noord-Brabant, tot de nieuwe gemeente Maashorst. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen. De nieuwe gemeente die ontstaat heeft circa 57.000 inwoners, 6 kernen en een oppervlakte van 107 km². De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Inhoud
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.