Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Kamerstuknummer
35621
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langdijk, gelegen in de provincie Noord-Holland, tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt tot een nieuwe gemeente die circa 85.000 inwoners telt en een oppervlakte van 67,02 km² heeft (waarvan 4,58 km² water). De nieuwe gemeente bestaat uit een stad (met meerdere unieke wijken) en acht kernen. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2022.

Aangenomen op 11 februari 2021 door de Tweede Kamer en op 13 juli 2021 door de Eerste Kamer.

Inhoud
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.