Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering
Kamerstuknummer
36135

Inhoud
In het Coalitieakkoord 2021–2025 “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” hebben de fracties van de een pakket aan maatregelen aangekondigd om het verplicht eigen risico slimmer en betaalbaarder te maken en de stapeling aan eigen bijdragen te monitoren en tegen te gaan. Eén van deze maatregelen betreft het bevriezen van het verplicht eigen risico op € 385. Met voorliggend wetsvoorstel wordt het verplicht eigen risico daarom tot en met 2025 bevroren op € 385. 

Aangenomen op 7 juli 2022 door de Tweede Kamer en op 12 juli 2022 door de Eerste Kamer.

 

Inwerkingtreding