Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Kamerstuknummer
33962
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Herziening en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, waarbij in eerste instantie alle gebiedsgerelateerde regels uit de ruimtelijke ordening, het milieurecht, de natuuromgeving e.d. in één wetttelijke regeling worden geïntegreerdHet voorstel beoogt het omgevingsrecht te bundelen in één Omgevingswet. De gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten worden in één wet geïntegreerd met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Het voorstel beoogt daarmee betere mogelijkheden voor een integraal beleid te bieden, evenals een betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht en een substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Aangenomen op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer en aangenomen op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.