Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Kamerstuknummer
33962
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Herziening en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, waarbij in eerste instantie alle gebiedsgerelateerde regels uit de ruimtelijke ordening, het milieurecht, de natuuromgeving e.d. in één wetttelijke regeling worden geïntegreerd.

Aangenomen op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer en aangenomen op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.